Verfolgen Sie Besucher

Sledujte návštěvníky

Sledujte Vaše návštevníky, klik po kliku

Naše specialita. Ten nejlepší přehled o návštěvnících v reálném čase – sledujte návštěvníky Vašich stránek klik po kliku.

Toto je interaktivní přehled, který zobrazuje aktivity návštěvníků v reálném čase. Tvoří jej rozklikávací seznam návštěvníků Vašich stránek, kteří jsou buď přímo na stránkách, nebo se po nich pohybovali ve velmi nedávné minulosti. Každý návštěvník je reprezentován ikonkou. Pokud na ikonku kliknete, uvidíte kompletní přehled jeho pohybů po celém Vašem webu od doby, kdy Vaše stránky navštívil poprvé.

Můžete si také doplňovat návštěvnické profily. Tyto profily prezentují úplné informace o návštěvě, jako jsou například vyhledávané výrazy, společnost, součet všech doposud zobrazených stránek, první počítaná návštěva a informace o odkazovači (referrer). Rovněž jsou prezentovány dostupné technické detaily, jako je například poskytovatel připojení (ISP), prohlížeč, operační systém (OS) atd.

Využijte Opentracker abyste zjistili, kdo jsou Vaši návštěvníci, a jakým způsobem si prohlížejí Vaše stránky. Víceúrovňové interaktivní přehledy Vám umožní sledovat jejich činnost v reálném čase. Trendové přehledy Vám pak doplní celkový obraz.

Opentracker web analytics visitors online screenshot

Profil událostí

Každému unikátnímu návštěvníkovi je vytvořen profil, který obsahuje celou řadu informací, jako jsou například data o aktuální i předchozích návštěvách, geografické informace, specifikace zařízení, data připojení a mnoho dalších.

Ke každému profilu navíc můžete přidat svá vlastní data a využít je k propojení s Vaším CRM systémem nebo e-shopem. 

Skuteční návštěvníci

Sledujeme a identifikuje unikátní návštěvníky, jejichž data nejsou následně anonymizována. Znamená to, že se můžete zaměřit na hloubkovou analýzu chování každého jednotlivého návštěvníka a sledovat, jak se pohyboval po Vašich stránkách.

Klíčové vlastnosti:

  • Velká rychlost
  • Neomezená délka stránky (pro zobrazení záznamů)
  • Volba sloupců – můžete si zvolit, jaké informace chcete mít v přehledu
  • Náhled kliků – detailní pohled na klikání návštěvníka
  • Kalendář s volbou časového období
  • Vizuální zmenšeniny jednotlivých stránek
  • Řádek s možnostmi – můžete si nastavit přehled podle Vašich potřeb

Online návštěvníci

V přehledu je zobrazen každý návštěvník stránek na samostatném řádku, obsahujícím jeho ikonku a sumarizovaná data. V přehledu je implementována spousta interaktivních elementů, které umožňují zaměřit se na detaily.

Například si můžete rozbalit řádek, abyste získali náhled na přehled kliků, nebo najet kurzorem myši na ikonku návštěvníka pro zobrazení jeho detailních informací. Jsou zde i vizuální pomůcky, jako jsou geografické mapy a událostní náhledy. Kliknutím na ikonku uživatele se dostanete do nové sestavy: přehledu kliků návštěvníka.

feature icon clickstream

Přehled kliků návštěvníka

Pokud při prohlížení návštěvníků kliknete na jeho ikonu, dostanete se do přehledu všech jeho kliků na Vašich stránkách, a to od doby jeho první náštěvy.

V sestavě se zobrazují základní informace, které shromažďujeme vždy. Ovšem je možné využít naše API rozhraní a přidávat si vlastní uživatelské události. Jejich počet není žádným způsobem omezen a můžete si tak například automaticky doplňovat informace o Vašich návštěvnících.

visitor profile feature icon

Profil návštěvníka

Profily návštěvnků zobrazují veškeré detialy, jako jsou geografické informace, společnost, všechny aktivity v časovém období, první zaznamenanou návštěvu a také informace o sezení. Rovněž jsou zobrazeny úplné technické detaily, jako například poskytovatel připojení (ISP), prohlížeč, platforma, zařízení a operační systém.

Důvodem vytvoření návštěvnického profilu je umožnit Vám vysledovat chování návštěvníků Vašich stránek v závisloti na dalších faktorech, jako jsou například zobrazení stránek podle typu zařízení nebo jejich geografické lokalitě či času přístupu na stránky.

Copyright © 2024 Opentracker. All rights reserved.