Track events & properties

Sledování událostí

Ukládejte si data a akce Vašich návštěvníků

Vkládání dat (událostí) lze provádět odesláním události na naše logovací servery pomocí zabezpečeného HTTPS požadavku. API bylo navrženo pro rychlé, redundantní, bezchybné a uživatelsky konfigurovatelné ukládání událostí s velkým objemem dat. API umožňuje uživatelům zasílat jak GET, tak i POST požadavky.

Používání API je jednoduché, ale přitom nabízí velkou škálovatelnost. Požadavek může zaslat každé zařízení nebo prostředí s přístupem k Internetu. Příkladem mohou být statické HTML stránky, dynamicky generované stránky, redakční systémy (CMS), systému pro správu vztahů se zákazníky (CRM), chytré telefony či jakákoliv jiná zařízení, připojená k Internetu.

Opentracker JavaScript obsahuje funkce, díky kterým můžete jednoduše vkládat Vaše uživatelské události do Opentracker Events Engine.

opentracker web analytics custom events screenshot

Sledování jednoduchých událostí

Můžete k nám zaslat jakoukoliv událost pomocí našeho jednoduchého volání javascriptu, nebo si samozřejmě můžete vytvořit vlastní POST nebo GET požadavek, pokud potřebujete větší kontrolu.

Sledování víceúrovňových událostí

Poskytneme Vám jednoduchý JavaScriptový kód, pomocí kterého můžete odeslat více párových dat, ale i tady platí, že si můžete vytvořit vlastní POST nebo GET požadavek, pokud potřebujete větší kontrolu.

Typy událostí

Existují předdefinované typy událostí, které mají nastaveno, jak se událost zpracovává a je zobrazena v přehledech. Například eventType “email” přidá hodnotu této události do návštěvnického profilu a lze ji vyhodnotit v přehledu Top e-maily.

Podívejte se do naší implementační dokumentace, abyste zjistili, jak snadné je toto včlenit do vašich stránek .

Copyright © 2023 Opentracker. All rights reserved.