เข้าสู่ระบบ 
ตัวอย่าง
• ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์คือใคร
• ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทำอะไรที่เว็บไซต์
• ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์มาจากที่ใด
• ทำการเก็บและกรองข้อมูลอย่างไร
• การรายงานผล / แผนภูมิรูปภาพ
• เข้าใช้งานตัวอย่างบริการจริง
เริ่มต้นใช้บริการ
• 4 ขั้นตอนในการใช้บริการ tracking
• ทดลองใช้บริการ tracking ฟรี
• การติดตั้งโค้ดจาวาสคริป

 

ตัวอย่างของการรายงานผลและแผนภูมิรูปภาพ

ตัวอย่าง หน้า: << 5 >>  

การรายงานผล

บริการ tracking ของ Opentracker จะทำการจัดเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆ ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ และทำการรายงานผลส่งตรงถึงคุณในรูปแบบต่างๆ เช่น แผนภูมิ (chart), กราฟิก (graphic) และฐานข้อมูล (database listing) เป็นต้น

รายงานผลด้วยคุณภาพ

จำนวนหน้าของการรายงานผลไม่ได้เป็นสิ่งวัดประสิทธิภาพของบริการ tracking ดังนั้น เราจึงทำการรายงานผลข้อมูลและสถิติต่างๆ ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยมุ่งเน้นไปที่คุณภาพเป็นหลัก ทั้งนี้ก็เพื่อทำให้ผู้ใช้บริการ tracking ของเราสามารถนำข้อมูลและสถิติต่างๆ ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง

ข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่คุณได้รับจากการรายงานผลของบริการ tracking จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจ และวัดประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดของเว็บไซต์คุณได้อย่างง่ายขึ้น โดยที่คุณไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไป ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดของการรายงานผล ก็คือ ต้องทำการรายงานผลให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจได้โดยง่ายที่สุด

 

แผนภูมิรูปภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
เส้นทางการเข้าชมเว็บไซต์
เส้นทางการเข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ในรอบสัปดาห
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ในรอบสัปดาห์
หน้าเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม
หน้าเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม
จังหวัด และประเทศของผู้เข้าชมเว็บไซต์
จังหวัด และประเทศของผู้เข้าชมเว็บไซต์
คำค้นหาเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม
คำค้นหาเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม

 

ขั้นตอนที่สำคัญของบริการ tracking ของ Opentracker :

  1. การจัดเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆ
  2. การรายงานผล

การจัดเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆ ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญของบริการ tracking แต่ขั้นตอนที่สำคัญยิ่งกว่า ก็คือ การรายงานผล เพราะถึงแม้จะสามารถจัดเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆ ได้ถูกต้อง และแม่นยำ แต่ไม่สามารถรายงานผลข้อมูลและสถิติต่างๆ ให้ผู้ใช้บริการ tracking เข้าใจได้ ข้อมูลและสถิติต่างๆ ดังกล่าวก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย

เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ทำการออกแบบการรายงานผลให้ง่ายต่อการใช้งาน ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างความสะดวกสบายสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ tracking ของเรา

 

คลิกที่แผนภูมิรูปภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ขึ้น

ย้อนกลับ | หน้าถัดไป


หน้าแรก | แผนที่เว็บไซต์ | ตัวอย่าง | ค่าบริการ | คุณสมบัติ | ช่วยเหลือ | ข้อมูลด้านกฎหมาย | สงวนลิขลิทธิ์ 2005 - 2007