ikona sledování v reálném čase

Přehledy v reálném čase

Mějte všechny své přehledy a data dostupné v reálném čase.

Získejte výhodu díky přehledům v reálném čase, ukazující hodnoty minutu po minutě. 

Používejte nástroje, zachycující provoz a data, zobrazujte si výsledky, studujte je, upravujte obsah Vašich stránek a reagujte na trendové signály.

Vybudujte komplexní analytický obraz Vašich stránek a pak si můžete klást cílené dotazy. Například - jak jsou stránky využívány v závisloti na používaném zařízení?

Uživatelské studie:

Využijte údaje pro optimalizaci obsahu a maximalizaci reklamních kampaní. Správci webového obsahu potřebují vědět, co návštěvníky zajímá a také kdy je to zajímá. 

Využijte trendové informace pro pořízení či nákup většího obsahu Vašich stránek. Některé weby využívají výhodu vyššího provozu pro generování vyšší ziskovosti nebo četnosti zobrazování reklam. Maximalizujte využití všech příležitostí.

Start your free, no-risk, 4 week trial!